Voor zorgaanbieders

Informatie voor gemeenten, Wmo consulenten en hulpverleners

ZCB gelooft in samenwerking en zoekt deze ook op

We vinden het heel belangrijk om samen met de wijkteams te kijken naar ondersteunende voorzieningen in de wijk. Samenwerking tussen ZCB en wijkteams kan ervoor zorgen dat juist er minder professionele hulpverlening hoeft te worden ingezet. Graag betrekken we de wijkteams bij de overdracht; we informeren ze over behaalde doelstellingen en eventuele overgebleven hulpverleningsvragen.

Een breed aanbod van kwalitatieve zorg

Informatie voor gemeenten, Wmo consulenten en hulpverleners

De leden van ZorgCoöperatie Brabant werken al volop samen met verschillende organisaties bij doorverwijzingen, consultaties en voorlichting. Er is ook intensieve samenwerking op cliëntniveau.  We zoeken steeds naar aanvullende dienstverlening die het beste aansluit bij de cliënt en willen de keuzevrijheid van cliënten zo groot mogelijk te houden. Wil je meer weten over ZCB? Neem contact met ons op!

De productcodes zijn in bewerking; een lijst volgt later.