De coöperatie is een onderneming

De coöperatie is een onderneming. De leden besturen en financieren de onderneming. Vanuit de wet zijn de juridische waarden van de coöperatie afgeleid: – De coöperatie oefent een bedrijf uit – De stoffelijke belangen van de leden worden bevorderd – Tussen leden en coöperatie bestaat naast lidmaatschap een zakelijke overeenkomst – Coöperatie mag winst uitkeren aan leden – Leden hebben zeggenschap De coöperatie bestaat uit leden (met daaraan verbonden de algemene ledenvergadering), het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur – samengesteld uit een afvaardiging van de leden –  is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De bestuursleden en de leden van Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding. Het bedrijfsbureau ondersteunt de coöperatie. Dit bureau verzorgt o.a. de ledenadministratie, de cliëntenadministratie, de contacten met de gemeenten (inclusief het digitale berichtenverkeer) en organiseert de algemene ledenvergaderingen.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit leden: Ilse Martin van de Runstraat – voorzitter , René Huigen – penningmeester , Anita Willemsen – secretaris, Dirk Kox – lid

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit externe deskundigen: Wouter Voshol – voorzitter, Bas Brekelmans lid,  Petra van der Veer – lid

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau ondersteunt de coöperatie. Het bureau verzorgt o.a. de ledenadministratie, de cliëntenadministratie, de contacten met de gemeenten, het digitale berichtenverkeer met de gemeenten en de algemene ledenvergaderingen. De manager van het bedrijfsbureau is Arno Heijmans. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door Beata Wolinska.