Het ledenoverzicht van ZorgCoöperatie Brabant

 • Categorie
 • (Woon)begeleiding
 • Autisme
 • Begeleiding
 • Begeleiding LVB
 • Dagbesteding
 • Ouderenbegeleiding
 • Reintegratie
 • Vaktherapie
 • Verpleging
 • Plaatsnaam
 • Aarle-Rixtel
 • Berlicum
 • Best
 • Bladel
 • Boxtel
 • Diessen
 • Eersel
 • Eindhoven
 • Geldrop
 • Handel
 • Heeze
 • Helmond
 • Knegsel
 • Lierop
 • Middelbeers
 • Oirschot
 • Oostelbeers
 • Someren
 • Veghel
 • Waalre
 • West- en Middelbeers
 • Wintelre
Dagbesteding Eindhoven
Autimatisering is de laagdrempelige thuisbasis voor het raakvlak tussen Autisme en ICT in Eindhoven.
Autisme Eindhoven
Autismepunt is gespecialiseerd in mensen met autisme die gespecialiseerde zorg nodig hebben.
Begeleiding Eindhoven
BAASS zet in op fysieke en mentale coaching waardoor we er samen met jou voor zorgen dat je weer in je kracht komt te staan.
Begeleiding Eindhoven
Een woonplek met begeleiding op maat voor jongeren met een vorm van autisme en/of ADHD in Eindhoven.
Begeleiding Eindhoven
Begeleiding op maat biedt ambulante psychische begeleiding voor alle leeftijden en uiteenlopende psychische hulpvragen.
Ouderenbegeleiding Wintelre
Ik begeleid thuiswonende ouderen met psychiatrische problemen, dementie en eenzaamheid, in het dagelijks leven.
Dagbesteding Best
BestZOO Zorg(t) biedt arbeidsmatige dagbesteding aan mensen die gewoon lekker bezig willen zijn; je wil op een fijne manier dagritme krijgen of houden.
Dagbesteding Bladel
De locatie voor mensen die behoefte hebben aan toeleiding naar werk, arbeidsmatige dagbesteding en voor jongeren die vastlopen binnen het school of arbeidssysteem.
Autisme Geldrop
CarePower GGZ voor ambulante hulpverlening en ondersteuning aan huis.
Dagbesteding Eindhoven
Carte Blanche biedt een zinvolle dag invulling, waarbij niet productiviteit maar persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer voorop staat.
Dagbesteding Diessen
Wij bieden zorg voor ouderen met een vorm van dementie of ouderen die psychisch of sociaal in onbalans zijn in een huiselijke sfeer.
Dagbesteding Middelbeers
’t Dorpshart in Middelbeers biedt kleinschalige dagbesteding op maat voor ouderen en mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
Dagbesteding Knegsel
Stichting De Buitenkansen biedt, onder professionele en ervaring begeleiding, arbeidstraining aan op de boerderij en in het bos.
Ouderenbegeleiding Geldrop
De Metgezel Brabant zet zich in voor de ouderen in onze samenleving.
Begeleiding Eindhoven
El Ele is een professionele thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding van mensen met verschillende kwetsbaarheden en achtergronden.
Begeleiding Eindhoven
Wij bieden coaching, training en begeleiding op maat voor sociaal kwetsbare mensen in de stad (vanaf 18 jaar) die het lastig vinden aan te sluiten bij reguliere zorg.
Begeleiding Eindhoven
Begeleiden van mensen met een vorm van autisme, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen zodat iedereen kan meedoen in onze maatschappij.
Begeleiding Handel
Hoeve de Havelt is een kleinschalige zorgboerderij met begeleidingstrajecten voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een kleine of een grotere zorgvraag.
Begeleiding Berlicum
Hof van Sante biedt individuele begeleiding voor volwassenen met een gemiddelde/hoge intelligentie en psychische problematiek op een unieke en sfeervolle plek in Berlicum
Begeleiding Boxtel
Ik bied naast het mentoraat ook individuele begeleiding. Uitgangspunt is dat de zorgvraag, maar zeker ook de zorgwens, leidend is in de begeleiding die geboden wordt.
Begeleiding Oostelbeers
Bij ons In de luwte bieden we individuele- en groepsbegeleiding aan jongeren op een boerderij.
Begeleiding Eindhoven
Jeugdzorg Thuis biedt ambulante hulpverlening op maat aan ouders met opvoedvraagstukken en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Dagbesteding Eindhoven
JOsamen is een kleinschalige dagbesteding voor alle leeftijden. Kinderen en volwassenen worden samen in 1 groep ontvangen.
Dagbesteding Eindhoven
Wij bieden praktijkgerichte trajecten aan gericht op sociale heractivering waarin wensen omgezet worden in haalbare doelen.
Vaktherapie Waalre
Kinder-en Jeugdtherapie begeleid kinderen die extra hulp kunnen gebruiken omdat zij moeite hebben met bepaalde situaties of niet lekker in hun vel zitten.
Dagbesteding Helmond
Kozo Koeter Zorgatelier is een dagbesteding gericht op techniek & creativiteit. Jong & oud met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn van harte welkom.
Dagbesteding Eindhoven
Wij bieden activiteiten op maat voor een brede doelgroep (GGZ, LVB, psychosociale problemen)
Dagbesteding Bladel
We zijn een timmerwerkplaats met dagbesteding. Hier krijgen onze Maackers een zinvolle dagbesteding. We zijn er voor jongeren en jongvolwassenen uit de Kempen.
Begeleiding Eersel
Motivist biedt begeleiding voor zowel volwassenen als jeugd, daarnaast heeft Motivist een eigen omgangshuis voor het professioneel uitvoeren van begeleide omgang.
Autisme Eindhoven
Motor-Z biedt een uniek en laagdrempelig dagbestedingsproject en ambulante woonbegeleiding. Wij richten ons op mensen binnen ASS en multicausale problematiek.
Begeleiding Lierop
Wij begeleiden jongeren met een vorm van autisme, AD(H)D en/of andere vormen van psychosociale problemen om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.
Dagbesteding Waalre
In onze kleinschalige kwekerij / planterij bieden we dagbesteding aan mensen met een beperking.
Vaktherapie Someren
Praktijk voor PMT biedt individuele therapie, groepstherapie en gezinstherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Begeleiding Aarle-Rixtel
ReachOut4You biedt dagbesteding en (individuele) begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen.
Vaktherapie Eindhoven
Praktijk Speltherapie Eindhoven ondersteunt de ontwikkelingen van kinderen als het even niet zo makkelijk gaat.
Dagbesteding Eindhoven
Ons Thuis Stadsopvang Eindhoven biedt dagbeleving voor ouderen die, met persoonlijke begeleiding, op een waardevolle manier de dag betekenisvol willen doorbrengen.
Begeleiding Eindhoven
Ik ben er voor mensen die tijdelijk in hun leven zijn vastgelopen en werk vanuit een persoonlijke aanpak en eigenheid omdat elk mens nu eenmaal anders is.
Begeleiding Eindhoven
Ik bied hulp bij trauma's ( (seksueel) geweld, pesten, verlies en rouw, eenzaamheid, moeilijkheden rond werk en opleiding en relatieproblemen.
Begeleiding Middelbeers
Volgens Tommie biedt training en begeleiding aan jongeren en volwassenen die stoeien met hun boosheid, slachtoffers van agressie en leren omgaan met agressie.
Begeleiding LVB Eindhoven
Heb je het gevoel door een handicap de controle te verliezen? Wegwijzer040 kan je hierbij helpen!
Begeleiding Veghel
YaZorg biedt specialistische zorg aan de meervoudige complexe doelgroep in combinatie met (transculturele) dilemma’s in de vorm van begeleiding en verzorging.
Begeleiding Eindhoven
Zibzob biedt begeleiding/dagbesteding met als doel de levenskwaliteit van haar cliënten te optimaliseren. Zibzob onderscheidt zich hierbij door een interculturele aanpak
Dagbesteding Helmond
Zorgatelier De Stip biedt steun en een passende dagbesteding aan volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Dagbesteding Eindhoven
Zorgatelier Eindhoven biedt kleinschalige, creatieve dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
(Woon)begeleiding Eindhoven
Zorgbureau Brabant biedt gespecialiseerde ondersteuning aan volwassenen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.
Dagbesteding Heeze
Wij bieden dagbesteding met respect voor mens, dier en omgeving.