Ik zoek zorg

Informatie voor cliënten

Samen zoeken naar mogelijkheden

Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen op zijn of haar eigen manier. We geloven dat ieder mens een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij.  

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) gelooft in een inclusieve samenleving

Informatie voor cliënten

Soms gaat het leven niet vanzelf en kom je in de hulpverlening terecht. Vaak wordt er dan vooral gekeken naar wat je niet (meer) kunt. De leden van de zorgcoöperatie focussen zich op waar jij goed in bent en wat je wél kunt. Jouw talent is leidend. Jij wilt, net zoals iedereen, zinvol en betekenisvol zijn. Erbij horen en meedoen. Participatie geeft mensen de kans om als volwaardig burger actief mee te draaien in de maatschappij. Dat levert veel op. Zowel voor jou als voor de samenleving. Als mens heb je daar misschien ondersteuning bij nodig. Soms tijdelijk, soms een leven lang. In beide gevallen prima. Zoek jij die ondersteuning of is er iemand in je omgeving die zorg behoeft? Neem dan contact op met je gemeente om in aanmerking te komen voor zorg en begeleiding van ZCB.