Ik bied zorg aan

Informatie voor zorgaanbieders

De kracht van onze samenwerking is een breed aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders. De leden staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening voor mensen die dit nodig hebben. De kracht van onze samenwerking is een breed, integraal aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld. De kleinschaligheid maakt de hulpverlening persoonlijk en toegankelijk. Deze kleinschaligheid draagt ook bij aan de flexibiliteit in processen en werkwijzen. Wij kunnen zo snel en adequaat reageren op vragen van cliënten.

Gebundelde krachten met veel expertise

Informatie voor zorgaanbieders

Om die krachtenbundeling goed te organiseren, hebben we een bedrijfsbureau. Het bureau verzorgt o.a. de ledenadministratie, de cliëntenadministratie, de contacten met de gemeenten, zoals het digitale berichtenverkeer met de gemeenten en het bereidt de algemene ledenvergaderingen voor. De ondersteuning van het bedrijfsbureau én gezamenlijk optrekken in de zorg voor onze cliënten, stelt ons in staat om op efficiënte en duurzame wijze, goede zorg aan te bieden. ZCB heeft een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. Voor de leden die geen eigen gecertificeerd keurmerk hebben, in maart 2019 is de ISO 9001:2015 erkenning behaald.

Lid worden

Zorgaanbieders die bij ZCB zijn aangesloten, worden lid van de coöperatie. Om lid te worden, voldoet de zorgaanbieder aan diverse eisen en criteria van o.a. de gemeenten. Doordat alle leden (maximaal) 10 procent van de omzet die via ZCB wordt verkregen, afdragen aan de coöperatie, zijn we in staat om het bedrijfsbureau te financieren. Er zijn geen contributie- of lidmaatschapskosten. Jaarlijks wordt op basis van de jaarcijfers bekeken of een deel van de afgedragen tien procent kan worden verrekend met de leden. Wil je met ons samenwerken of wil je je als zorgaanbieder aansluiten? Neem contact met ons op!