Missie

Het leveren van gespecialiseerde zorg aan mensen die (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig hebben, waarmee we samen bewerkstelligen dat zij een zo zelfstandig mogelijk leven met geluk en eigen regie ervaren.

Visie

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) gelooft in een samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen op zijn of haar eigen manier. Onze kracht is uit te gaan van wat mensen nog wel kunnen en daarbij aan te sluiten. Mensen kunnen op allerlei manieren deelgenoot zijn van de maatschappij en de organisaties van de zorgcoöperatie leveren hier op hun unieke eigen wijze een bijdrage aan. De zorgcoöperatie is een initiatief van kleinschalige zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant. Door onderling samen te werken hebben we een groot specialistisch aanbod, waardoor kwalitatief goed maatwerk toegankelijk blijft voor onze cliënten. Zo zijn we ook binnen het Sociaal Domein een volwaardige gesprekspartner voor gemeenten en andere organisaties. We maken gebruik van elkaars kennis en dragen we administratieve lasten gezamenlijk. Hierdoor doen we allemaal waar we goed in zijn en leveren een bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.

Wat gaan we doen in 2024

 • Samenwerking in de keten uitbreiden
 • Uitbreiding leden in bepaalde regio’s
 • Optimaliseren onderlinge samenwerking leden
 • Meerjarenstrategie ontwikkelen

Samenwerken voor de cliënt

De cliënt heeft binnen de zorgcoöperatie keuzevrijheid en eigen regie om te bepalen welke aangesloten organisatie de ondersteuning mag gaan uitvoeren. De cliënt kan binnen de toegekende zorg gebruikmaken van diverse producten van verschillende organisaties, aangesloten bij de zorgcoöperatie. Door de grote diversiteit heeft de zorgcoöperatie voor bijna alle zorgvragen een passend aanbod.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Samenwerking tussen de leden van ZorgCoöperatie Brabant

 • Kwaliteit leveren
 • Uitwisselen van deskundigheid
 • Financieel gezond en overzicht
 • Processen gestroomlijnd
 • Interne organisatie op orde
 • Optimale administratieve organisatie
 • Bekendheid over wat wij doen verbeteren