ZorgCoöperatie Brabant, Sint Annaklooster en Neos werken samen binnen WMO Begeleiding

Afgelopen december maakte de gemeente Eindhoven na een aanbestedingsprocedure bekend dat 5 partijen vanaf april 2022 de individuele WMO-begeleiding en maatwerk dagbesteding gegund krijgen.

Zorgcoöperatie BrabantSint Annaklooster en Neos hebben samen alle specialistische kennis in huis om de brede doelgroep van de WMO optimaal te kunnen ondersteunen. Daarom hebben deze drie organisaties in 2021 een samenwerking voorbereid.
Om verder invulling te geven aan deze samenwerking, werd gisteren, donderdag 3 februari, een samenwerkingsovereenkomst getekend door de bestuurders.

“We zijn er trots op dat ook de gemeente Eindhoven de kracht van dit samenwerkingsverband ziet en daarom heeft besloten dat onze drie organisaties samen  vanaf 1 april 2022, één van de 5 partijen voor de WMO-begeleiding van de gemeente Eindhoven zijn” zegt Raoul Bakkes, directeur-bestuurder bij Neos.

Het samenwerkingsverband van ZorgCoöperatie Brabant, Sint Annaklooster en Neos stelt de inwoner en het eigen herstelproces centraal, staat voor het leveren van maatwerk en richt zich op de eigen kracht van de inwoner waarbij we het netwerk actief betrekken.