ZCB laat weer zien kwaliteit te borgen!

ISO koepelcertificaat verlengd

Op 29 januari 2021 heeft de externe audit plaatsgevonden en is het ISO-koepelcertificaat van ZCB verlengd.

De auditoren hebben gesprekken gevoerd met zes van onze leden, het bestuur, bedrijfsbureau en team kwaliteit. In deze gesprekken zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, waaronder, heel actueel natuurlijk, hoe wij omgaan met het leveren van zorg aan onze cliënten in deze corona-tijd.

De auditoren gaven aan zeer onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van de leden van ZCB bij de cliënten en hoe men zich sterk maakt voor zeker ook meer complexe casussen. Daarbij waren zij lovend over het feit dat zij één van de specialiteiten van ZCB, het leveren van maatwerk, als een rode draad in de audit terug hebben zien komen.

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wij zijn trots op het behaalde resultaat!