ZCB laat weer zien kwaliteit te borgen!

Op 25, 26, en 27 januari 2023 heeft de externe audit plaatsgevonden en is het ISO-koepelcertificaat van ZCB verlengd.

De auditor heeft vier locaties bezocht en gesprekken gevoerd met zeven van onze leden, het bestuur, bedrijfsbureau, de raad van toezicht en team kwaliteit. Er is o.a. vastgesteld dat ZCB continue verbetering realiseert en zorgt voor een adequate en beheerste uitvoering van de dienstverlening door haar leden. Daarmee laat ZCB zien de cliënttevredenheid en de tevredenheid van haar opdrachtgevers op een hoog peil te houden.

In alle gesprekken kwam de motivatie, het enthousiasme en de professionaliteit van onze leden naar voren en is gebleken hoe hard er gewerkt wordt binnen de coöperatie aan het verlenen van kwalitatieve zorg aan de cliënten.

Het eindoordeel van de auditor was heel positief en er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Wij zijn trots op het behaalde resultaat!