Leveren van kwalitatief goede zorg

ZorgCoöperatie Brabant vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Dat betekent voor ZCB dat de zorg persoonlijk is, afgestemd op de cliënt en zijn of haar omgeving, vanuit een transparante werkwijze en met oog voor de veiligheid van de cliënt en medewerkers. Om dit doel te bereiken heeft de ZorgCoöperatie een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. De leden die zelf geen extern kwaliteitskeurmerk hebben, maken gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van de coöperatie. De ZorgCoöperatie ondersteunt hen daarbij én toetst de leden.

Tien leden hebben een eigen extern gecertificeerd kwaliteitskeurmerk en maken gebruik van het daarbij behorende managementsysteem. Zij leggen hierover verantwoording af aan de ZorgCoöperatie.

Voor de overige leden heeft ZCB een koepelcertificaat ISO 9001:2015 behaald in maart 2019 en is dit certificaat jaarlijks en ook weer in 2024 verlengd.

Het koepelcertificaat geldt uitsluitend voor de via ZCB gecontracteerde zorgverlening.

Het ISO keurmerk is gebaseerd op de internationaal erkende ISO 9001-norm en laat zien dat onze leden kwalitatief goede zorg leveren en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

De scope van het ZCB-koepelcertificaat luidt als volgt:

Het leveren van zorg vanuit de Jeugdwet en WMO die ZorgCoöperatie Brabant contracteert met de gemeenten in het verzorgingsgebied van de aangesloten leden.

Indien zich gedurende het jaar nieuwe leden aanmelden bij ZCB krijgen zij een aspirant-status. Deze status betekent dat ZCB het vertrouwen heeft dat er toegewerkt wordt naar het voldoen aan de eisen van het koepelcertificaat met als resultaat een positieve beoordeling bij de eerstvolgende jaarlijkse externe toetsing door een onafhankelijke organisatie.

Onderstaand een overzicht van de leden en keurmerk (maart 2024). Een uitgebreid overzicht van wat onze leden bieden is hier te vinden.

Eigen gecertificeerd keurmerk Koepelcertificaat ZCB
Autismepunt BestZOO Zorg(t) Stichting de Buitenkansen
Begeleid Wonen Beverdijcken Praktijk voor PMT
CarePower Begeleiding op Maat Carte Blanche
Planterij de Pimpernel De Metgezel Brabant Dagbeleving by Romme
Het Venster Dagbesteding ’t Dorpshart Jumpstart040
Baass El Ele zorg Loods040
Yazorg Hoeve de Havelt Praktijk voor Psychosociale Therapie
Ervaring die Staat Zorglandgoed ’t Huisven Trudy Schripsema
Zorgbureau Brabant KOZO atelier Praktijk voor Kinder-en Jeugdtherapie
ZibZob Motivist Jeugdzorg Thuis
MotorZ Speltherapie Eindhoven
Ons Thuis Stadsopvang Stichting Autimatisering
OutdoorEnzo Volgens Tommie
ReachOut4You Wegwijzer040
Begeleiding ouderen|Rita van Ham Zorgatelier Eindhoven
Josamen Zorgatelier De Stip
Hof van Sante In de Luwte
Maack je dag Hoogenboom Mentorschap en Begeleiding