Borging van kwaliteit bij ZCB blijft op een hoog niveau!

Op 24, 25, en 26 januari 2024 heeft de externe audit plaatsgevonden en is het ISO-koepelcertificaat van ZCB verlengd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

De auditor heeft vier locaties bezocht en gesprekken gevoerd met acht van onze leden, het bestuur, bedrijfsbureau, de raad van toezicht en team kwaliteit.

In alle gesprekken kwam de motivatie, het enthousiasme en de professionaliteit van onze leden naar voren en is gebleken hoe hard er gewerkt wordt binnen de coöperatie aan het verlenen van kwalitatieve zorg aan de cliënten.

Als positieve punten zijn uitgelicht het delen van successen met elkaar, de communicatie tussen de leden onderling en de (preventieve) aandacht voor mentale gezondheid.

Daarnaast heeft de auditor ons een paar mooie complimenten gegeven.

“De grote diversiteit binnen het ledenbestand, de heldere toekomststrategie en de stevige interne organisatie maakt dat de coöperatie in staat blijft adequaat in te spelen op, en mee te bewegen bij externe ontwikkelingen en veranderingen in zorgvragen en/of inkoopeisen”.

“Door het primaire proces en de dienstverlening van de leden centraal te stellen, hen te faciliteren en te stimuleren om hun professionele kwaliteiten in te zetten, weet de coöperatie met haar leden de voor de cliënt meest passende dienstverlening te realiseren. Het succes van deze benadering blijft houdbaar en duurzaam”.

Wij zijn trots op het behaalde resultaat!