ZCB laat ook in 2022 weer zien kwaliteit te borgen!

ISO koepelcertificaat verlengd

Op 26, 27 en 28 januari 2022 heeft de externe audit plaatsgevonden en is het ISO-koepelcertificaat van ZCB verlengd.

De auditoren hebben gesprekken gevoerd met zeven van onze leden, het bestuur, bedrijfsbureau, de raad van toezicht en team kwaliteit. Zij hebben o.a. vastgesteld dat ZCB zorgt voor een adequate en beheerste uitvoering van de dienstverlening door haar leden en in staat is om de cliënttevredenheid op een hoog peil te houden en continue verbetering te realiseren.

De auditoren gaven aan zeer onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van de leden van ZCB bij de cliënten. Zij waren lovend over de wijze waarop ZCB de dienstverlening van de leden centraal stelt en hen faciliteert. Hierdoor kunnen de leden hun professionele kwaliteiten inzetten en de cliënt de meest passende dienstverlening leveren: één van de specialiteiten van ZCB, het leveren van maatwerk.

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wij zijn wederom trots op het behaalde resultaat!