Informatie

Informatie voor cliënten

Als het in je leven niet vanzelf gaat en je in de hulpverlening terechtkomt, wordt er vooral ingezoomd op wat je niet kunt en wat er aan je mankeert. Maar elk mens moet het toch echt hebben van zijn talenten en niet van hetgeen waar hij minder goed in is.

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag en kan doen op zijn of haar eigen manier. Ieder mens heeft talenten en kan van daaruit een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Mensen willen zinvol en betekenisvol zijn, van nut zijn. Zij willen een bijdrage leveren, erbij horen en niet buitengesloten worden. Participatie geeft mensen de kans om als volwaardig burger actief mee te doen, deelgenoot te zijn en invloed uit te kunnen oefenen. Als een mens daadwerkelijk mee kan doen levert dit veel op. Zowel voor de persoon zelf, als voor de samenleving in zijn geheel. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Velen tijdelijk, anderen een leven lang.

Heb jij ondersteuning nodig of is er iemand in je omgeving die zorg behoeft? Neem contact op met je gemeente om in aanmerking te komen voor zorg en begeleiding van de ZCB.

Leden