Informatie

Informatie voor gemeenten, Wmo consulenten en hulpverleners

ZCB gelooft in samenwerking en zoekt deze ook op.

Binnen ons hulpaanbod vinden wij het essentieel om samen met de wijkteams te kijken naar ondersteunende voorzieningen in de wijk, waardoor er minder professionele hulpverlening ingezet hoeft te worden. In de trajecten willen wij de generalisten betrekken bij de overdracht door deze te informeren over behaalde doelstellingen en eventuele overgebleven hulpverleningsvragen.

De leden van ZorgCoöperatie Brabant werken al samen met veel verschillende organisaties. Hierbij kan het gaan om doorverwijzingen, consultaties, voorlichtingen maar ook intensievere samenwerking op cliënt niveau.  Omdat de hulpvragen variëren per cliënt zoekt ZorgCoöperatie Brabant steeds naar aanvullende dienstverlening die het beste aansluit bij de cliënt. Wij zijn terughoudend in formeel geborgde samenwerking voor hulpvragen van cliënten, om de keuzevrijheid van cliënten zo groot mogelijk te houden.

Wil je meer weten over ZCB? Neem contact met ons op!

Leden