Informatie

Informatie voor zorgaanbieders.

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders, die staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening voor mensen die dit nodig hebben. De kracht van onze samenwerking uit zich in een breed aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld. De kleinschaligheid maakt de hulpverlening persoonlijk, toegankelijk en draagt bij aan de flexibiliteit in processen en werkwijzen, waardoor adequaat kan worden gereageerd op vragen vanuit mens en maatschappij.

Door krachten en expertise te bundelen kan de coöperatie een integraal zorgaanbod bieden waarbij snel ingespeeld kan worden op vraag vanuit mens en maatschappij. Door de interne processen te centraliseren ontstaat een uniforme en efficiënte werkwijze waardoor overhead tot een minimum wordt beperkt en er meer uren overblijven voor het verlenen van zorg.

Wil je met ons samenwerken? Wil je je als zorgverlener aansluiten? Neem contact met ons op!

Leden