ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders in Zuidoost Brabant. Samen met gemeenten en ons netwerk staan we voor kwalitatief hoogwaardige zorg en begeleiding. Onze zorg en begeleiding richt zich op herstel, veerkracht en zelfredzaamheid. Altijd samen met de mensen waar het om gaat. Zo gewoon mogelijk! 

Cliënten

Informatie voor cliënten.

Gemeenten

Informatie voor gemeenten, Wmo consulenten en hulpverleners.

Zorgaanbieders

Informatie voor zorgaanbieders.